Viran täyttäminen OM/2019/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Katariina Jahkola, Hallitusneuvos p.029 5150246
Esitys
Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Miia Ljungqvistin 1.6.2019 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.