Valtioneuvoston asetus OM/2019/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen II muuttamisesta

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Laura Peuraniemi, Hallitussihteeri p.029 5150037
Asia
Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevia Suomen edustustoja ja niiden toimipaikkoja koskeva liite II. Afganistanin Balkhissa europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestettäisiin 15.–16.5.2019, kun se alun perin on ilmoitettu järjestettäväksi 16.–18.5.2019. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 14.5.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen II muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen