Valtioneuvoston asetus OM/2019/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Asia
Asetus liittyy konkurssilain tarkistamiseen (EV 311/2018 vp), jonka yhteydessä eräitä konkurssiasiamiehen toimistoa koskevia säännöksiä siirretään asetuksen tasolta konkurssipesien hallinnon valvonnasta annettuun lakiin (109/1995) joko sisällöltään muuttumattomina tai vähäisesti muutettuina. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen