Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen OM/2019/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 11.30

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Marianne Mäki, Neuvotteleva virkamies, yksikönpäällikkö p.029 5150238
Asia
Oikeusministeriön erityisasiantuntija Anne Kohvakka työskentelee lainvalmistelutehtävissä ministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolla. Hän on ollut oikeusministeriön palveluksessa 1.10.2017 lukien. Tätä ennen hän on useiden vuosien ajan tehnyt Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä säädösvalmistelutehtäviä. Hänen tehtäviinsä kuuluu jatkossakin säädösvalmistelutehtäviä osaston toimialalla. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin. Kohvakka on oikeustieteen kandidaatti. Hänellä on siten VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto ja häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Anne Kohvakan valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen