Valtioneuvoston asetus OM/2019/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2019 13.00

Oikeusministeriö

1) Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 30 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anne Kohvakka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150183
Asia
Vankeuslakiin (767/2005) ja tutkintavankeuslakiin (768/2005) on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019. Keskeiset muutokset koskevat miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumista ja sylkemisen estävän suojan käyttöä. Vankeuslain 16 luvun 9 §:n mukaan miehittämättömään kulkuneuvoon puuttumisesta pidetään pöytäkirjaa, jonka sisältö määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Tutkintavankeuslain 11 luvun 2 a §:ssä säädetään, että tutkintavankeuden toimeenpanossa sovelletaan vankeuslain säännöksiä miehittämättömän kulkuneuvon kulkuun puuttumisesta. Vankeuslain 18 luvun 2 §:ssä säädetään Rikosseuraamuslaitokselle toimivalta tietyin edellytyksin käyttää sylkemisen estävää suojaa. Lain 18 luvun 9 §:n mukaan tarkemmat säännökset voimankäyttövälineistä ja sitomiseen käytettävistä välineistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Tutkintavankeuslain 13 luvun 2 ja 9 §:ssä on vastaavan sisältöiset säännökset. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja asetuksen tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 30 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia, henkilöstövaikutuksia eikä vaikutuksia kansalaisten oikeusasemaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen