Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.8.2019 13.00

Oikeusministeriö

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen määräajaksi 1.9.2019-31.8.2024

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Pekka Timonen, Kansliapäällikkö p.091 6067502

Asia
Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan virka tulee avoimeksi 1.9.2019 lukien viran nykyisen haltijan irtisanoutumisen takia. Pääjohtajan virka täytetään määräajaksi 1.9.2019–31.8.2024.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.9.2019 lukien ekonomi Arto Kujalan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.