Viran täyttäminen OM/2019/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.8.2019 13.00

Oikeusministeriö

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen määräajaksi 1.9.2019-31.8.2024

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Pekka Timonen, Kansliapäällikkö p.091 6067502
Asia
Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan virka tulee avoimeksi 1.9.2019 lukien viran nykyisen haltijan irtisanoutumisen takia. Pääjohtajan virka täytetään määräajaksi 1.9.2019–31.8.2024.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.9.2019 lukien ekonomi Arto Kujalan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.