Viran täyttäminen OM/2019/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikö p.029 5150458
Asia
Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Tero Tapio Leskinen 1.9.2019 lukien ja enintään 31.12.2019 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Tero Tapio Leskisen 1.9.2019 lukien ja enintään 31.12.2019 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 13.8.2019 *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.