Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2019 13.00

Oikeusministeriö

Markkinaoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson

Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150458

Asia
Virkaan esitetään nimitettäväksi markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttunen ajaksi 1.10.2019 – 30.9.2026.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää markkinaoikeuden ylituomarin virkaan markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttusen ajaksi 1.10.2019 – 30.9.2026

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.