Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2019/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.9.2019 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Mika Risla, Hallitussihteeri p.029 5150190
Asia
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta on 18.6.2019 pyytänyt, että hänelle myönnetään ero tuomarinvalintalautakunnan ylituomareita edustavan jäsenen tehtävästä 1.10.2019 lukien hänen muiden virkatehtäviensä aiheuttaman kiireen vuoksi. Hallinto-oikeuksien ylituomarit ovat päättäneet kokouksessaan 29.8.2019 nimetä tuomarinvalintalautakunnan ylituomareita edustavaksi jäseneksi Pitkärannan seuraajaksi Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilän 1.10.2019 alkaen. Heikkilä on tällä hetkellä Pitkärannan henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi ylituomarit ovat päättäneet nimetä Heikkilän seuraajaksi tuomarinvalintalautakunnan ylituomareita edustavaksi varajäseneksi Turun hallinto-oikeuden ylituomari Ritva Isomoision 1.10.2019 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkärannalle eron tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä 1.10.2019 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilän samasta ajankohdasta alkaen sekä nimittää Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Turun hallinto-oikeuden ylituomari Ritva Isomoision 1.10.2019 alkaen tuomarinvalintalautakunnan 14.5.2020 päättyvän toimikauden loppuun saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio