Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2021 17.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp; EV 31/2021 vp)

HE 33/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä ja määrää lain tulemaan voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen