Ahvenanmaan maakuntalait OM/2021/81

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

58 maakuntalain lainsäädäntövalvonta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
1. Offentlighetslag för Åland 2. Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser om offentlighet och sekretess 3. Landskapslag om ändring av 10 § landskapslagen om valfinansiering 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen 5. Landskapslag om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen 7. Landskapslag om ändring av arkivlagen för landskapet Åland 8. Landskapslag om ändring av 1b § landskapslagen om Ålands polismyndighet 9. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 10. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om Ålands energimyndighet 11. Landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning 12. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland 13. Landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland 14. Landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader 15. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 16. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018 17. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017 18. Landskapslag om ändring av landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter 19. Landskapslag om ändring av 33 § landskapslagen om posttjänster 20. Landskapslag om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 21. Landskapslag om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el 22. Landskapslag om ändring av 55 § landskapslagen om miljöskydd 23. Landskapslag om ändring av 60a § jaktlagen för landskapet Åland 24. Landskapslag om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland 25. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn 26. Landskapslag om ändring av 27 § landskapslagen om hemvårdsstöd 27. Landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 28. Landskapslag om ändring av 33 § landskapslagen om främjande av integration 29. Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät 30. Landskapslag om ändring av 18 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster 31. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 32. Landskapslag om ändring av 67 § landskapslagen om gymnasieutbildning 33. Landskapslag om ändring av 22a § landskapslagen om läroavtalsutbildning 34. Landskapslag om ändring av 33 § landskapslagen om Ålands folkhögskola 35. Landskapslag om ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd 36. Landskapslag om ändring av 17 § idrottslagen för landskapet Åland 37. Landskapslag om tillämpningen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet hos Ålands polismyndighet 38. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen 39. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial 40. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet 41. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel 42. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elekt-risk och elektronisk utrustning 43. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet 44. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag 45. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd 46. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 47. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen 48. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 49. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i land-skapet Åland av lagen om gödselfabrikat 50. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling 51. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 52. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 53. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård 54. Landskapslag om ändring av 29 och 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland 55. Landskapslag om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021 – 2025 56. Landskapslag om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen 57. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning 58. Landskapslag om ändring av 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistan 53 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan voimaantulosäännöksen osalta ja muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakeihin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Muistio
 2. Offentlighetslag för Åland
 3. Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser om offentlighet och sekretess
 4. Landskapslag om ändring av 10 § landskapslagen om valfinansiering
 5. Landskapslag om ändring av Landskapslagen om landskapsrevisionen
 6. Landskapslag om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland
 7. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen
 8. Landskapslag om ändring av arkivlagen för landskapet Åland
 9. Landskapslag om ändring av 1b § landskapslagen om Ålands polismyndighet
 10. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet
 11. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om Ålands energimyndighet
 12. Landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning
 13. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
 14. Landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland
 15. Landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader
 16. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar
 17. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018
 18. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017
 19. Landskapslag om ändring av landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter
 20. Landskapslag om ändring av 33 § landskapslagen om posttjänster
 21. Landskapslag om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter
 22. Landskapslag om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el
 23. Landskapslag om ändring av 55 § landskapslagen om miljöskydd
 24. Landskapslag om ändring av 60a § jaktlagen för landskapet Åland
 25. Landskapslag om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland
 26. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
 27. Landskapslag om ändring av 27 § landskapslagen om hemvårdsstöd
 28. Landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 29. Landskapslag om ändring av 33 § landskapslagen om främjande av integration
 30. Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät
 31. Landskapslag om ändring av 18 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster
 32. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
 33. Landskapslag om ändring av 67 § landskapslagen om gymnasieutbildning
 34. Landskapslag om ändring av 22a § landskapslagen om läroavtalsutbildning
 35. Landskapslag om ändring av 33 § landskapslagen om Ålands folkhögskola
 36. Landskapslag om ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd
 37. Landskapslag om ändring av 17 § idrottslagen för landskapet Åland
 38. Landskapslag om tillämpningen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet hos Ålands polismyndighet
 39. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen
 40. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial
 41. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet
 42. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel
 43. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 44. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet
 45. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag
 46. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd
 47. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
 48. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen
 49. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
 50. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat
 51. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling
 52. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
 53. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 54. Ålandsdelegationens utlåtande
 55. Högsta domstolens utlåtande
 56. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
 57. Ålandsdelegationens utlåtande
 58. Högsta domstolens utlåtande
 59. Landskapslag om ändring av 29 och 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland
 60. Landskapslag om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021 – 2025
 61. Landskapslag om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen
 62. Ålandsdelegationens utlåtande
 63. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning
 64. Landskapslag om ändring av 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 65. Ålandsdelegationens utlåtande