Viran täyttäminen OM/2021/83

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi asianajaja Hannu Jaakko Laakso Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Linda Jessica Taivassalo, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden kansliapäällikkö Antti Kalevi Oinas ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Nina Maarit Sillanpää Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi aluesyyttäjä Lauri Petteri Pyykönen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Katja Sinikka Frondelius-Mäkinen ja määräaikainen vanhempi oikeussihteeri, oikeussihteeri Eeva Katariina Palaja

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan asianajaja Hannu Jaakko Laakson 1.7.2021 lukien, Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Linda Jessica Taivassalon 1.7.2021 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden kansliapäällikön Antti Kalevi Oinaksen 1.7.2021 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Nina Maarit Sillanpää 1.7.2021 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan aluesyyttäjä Lauri Petteri Pyykösen 1.9.2021 lukien ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Katja Sinikka Frondelius-Mäkisen 1.7.2021 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen vanhemman oikeussihteerin, oikeussihteeri Eeva Katariina Palajan 1.10.2021 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmä (virat 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.