Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/63

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 59/2021 vp; EV 79/2021 vp)

HE 59/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150122
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, lain saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 sekä lain saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen