Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Näillä sivuilla kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan myös lapsen sukunimestä ja sen muuttamisesta. Esite on tarkoitettu avioliittoon aikoville, kun he pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa. Esite on myös tarkoitettu lapsen vanhemmille.

Esitettä jakavat maistraatit sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnat. 

Tarkempia tietoja nimenmuutoksista perittävistä maksuista saa maistraateista.

Sukunimestä säädetään nimilaissa (694/1985). Nimilaki löytyy oikeusministeriön ylläpitämästä Finlex –nimisestä tietopankista kotisivuosoitteella (www.finlex.fi).

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi -esite

 

Uusi etu- ja sukunimilaki (946/2017) tulee voimaan 1.1.2019.