Etu- ja sukunimi

Etu- ja sukunimilain mukaan etu- ja sukunimen ilmoittamista ja muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena maistraatti. Nimen ilmoittamista ja muuttamista koskevaa neuvontaa antaa maistraatti. 

Nimilaki löytyy oikeusministeriön ylläpitämästä Finlex-nimisestä tietopankista.

 

Uusi etu- ja sukunimilaki (946/2017) tuli voimaan 1.1.2019.