Ideakilpailu kansalaisyhteiskunnan toimijoille rasismin vastaisen toimintaohjelman toimenpiteistä

Oikeusministeriö järjestää ideakilpailun, jonka tarkoituksena on kutsua kansalaisjärjestöt mukaan suunnittelemaan hallituksen rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman toimenpiteitä. 

Ideakilpailussa on kolme eri kategoriaa:

1)    Hanke-kategoria
Kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat ehdottaa ideoita toimenpiteistä, joilla he itse osallistuvat toimintaohjelman tavoitteiden edistämiseen paikallisella, alueellisella tai valtakunnallisella tasolla. Idea esitetään oikeusministeriölle hankemuodossa talousarvioineen, koska palkittavat ideat rahoitetaan oikeusministeriön valtionapumäärärahoista.

2)    Nuorten kategoria
Nuorten omat järjestöt sekä nuorisovaltuustot voivat ehdottaa ideoita toimenpiteistä, joilla he itse osallistuvat paikallisella tasolla toimintaohjelman tavoitteiden edistämiseen. Toimenpiteiden toivotaan kohdentuvan tietoisuuden lisäämiseen antirasismista ja syrjimättömyydestä nuorten keskuudessa. Idea esitetään oikeusministeriölle hankemuodossa talousarvioineen, koska palkittavat ideat rahoitetaan oikeusministeriön valtionapumäärärahoista. Nuorten kategorian hankkeeseen haettava yksittäinen avustus voi olla enintään 2 000 €.

3)    Haaste-kategoria
Kansaisyhteiskunnan toimijoilla on mahdollisuus ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä rasismin vastaiseen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaan. Toimenpide-ehdotusten tulee kohdistua ensisijaisesti viranomaissektoriin. Parhaita ideoita hyödynnämme toimintaohjelman toimenpiteiden suunnittelussa ja idean lähettänyt taho voi halutessaan osallistua toimenpiteen tarkempaan suunnitteluun. 

Ideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä: 
a)    toteutuskelpoisuus
b)    innovatiivisuus 

Hankeavustukset (kategoriat 1-2) myönnetään ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää kunnille, työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille. Avustus voidaan poikkeuksellisesti myöntää kunnalle tai muulle julkiselle organisaatiolle, jos hanketta haetaan haun kannalta relevantin paikallisen tai alueellisen työryhmän (nuorisovaltuusto, romanityöryhmä tai vastaava) toteutettavaksi.   

Hakuaika alkaa 22.10.2020 ja päättyy 30.11.2020 klo 16:15. Haussa käytetään hakulomaketta.

Päätökset tehdään joulukuun 2020 aikana. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 120 000 euroa.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). 

Myönnettävät valtionavustukset rahoitetaan valtionavustusmäärärahoista (momentti 25.01.50, määrärahaa saa käyttää mm. oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan). Rahoitus liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen puuttua määrätietoisesti ihmisoikeusongelmien tunnistamisen ja raportoinnin ongelmiin mm. turvaamalla kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset.

Lisätietoja:

Toimintaohjelma valtioneuvoston Hankeikkunassa