Hyppää sisältöön
Media

Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma

Toimintaohjelman tavoitteena on torjua rasismia ja syrjintää sekä edistää hyviä väestösuhteita. Ohjelma perustuu hallitusohjelman kirjauksiin, toimintaohjelman aikana toteutettavaan tilannearvioon, syrjintää ja yhdenvertaisuutta sekä väestösuhteita koskevaan tutkimustietoon sekä kansainvälisiin suosituksiin ja hyviin käytäntöihin.

Toimintaohjelmassa on tarkoitus käsitellä esim. vihapuheen ja viharikollisuuden torjuntaa, työelämän syrjimättömyyttä, asenneilmapiiriin ja eri väestöryhmien välisiin suhteisiin vaikuttamista. Lisäksi pyritään vahvistamaan rasismiin puuttumisen kulttuuria Suomessa.

Toimintaohjelman valmistelu on käynnistynyt arviointivaiheella, jossa luodaan tilannekuvaa yhdessä kansalaisjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa lainsäädäntöä, eri hallinnonalojen rasismin ja syrjinnän torjunnan keinoja sekä eri väestöryhmien kokemuksia rasismista ja syrjinnästä Suomessa.

Tilannekuvan pohjalta laadittava laaja-alainen toimintaohjelma annetaan hallituksen periaatepäätöksenä vuoden 2021 aikana. Työ jatkuu eri hallinnonaloilla vuoden 2023 kevääseen.

Valmistelua johtaa poikkihallinnollinen työryhmä. Työn etenemistä seuraa oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä.

Yhteystiedot

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja 
oikeusministeriö, Esikunta Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto  0295150534  


Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus EU:n oikeusalan rahoitusohjelmat  yhdenvertaisuus  0295150275  


Jasmiina Jokinen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150078  

Sivun alkuun