Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua

Sukunimen säilyminen

Avioliiton purkauduttua joko toisen puolison kuoleman tai avioeron johdosta kumpikin puoliso säilyttää sukunimensä muuttumattomana.

Sukunimen muuttaminen

Jos puolisot olivat avioliittoon mennessään ottaneet yhteisen sukunimen, on sillä puolisolla, joka sai toisen puolison sukunimen, oikeus ottaa takaisin se sukunimi, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan. Jos puoliso oli yhteisen sukunimen edellä ottanut joko avioliittoa solmittaessa tai avioliiton aikana henkilökohtaiseen käyttöönsä sukunimen, joka hänellä oli avioliittoon mennessään, hän voi ottaa takaisin vaihtoehtoisesti myös tämän sukunimen.

Puoliso voi myös avioliiton päättymisen jälkeen ottaa yhteisen sukunimen edellä käyttöön henkilökohtaisen sukunimen tai luopua henkilökohtaisesta sukunimestä yhteisen sukunimen edellä.

Milloin sukunimi voidaan muuttaa?

Sukunimen muuttamiselle avioliiton purkautumisen perusteella ei ole asetettu määräaikaa. Oikeus sukunimen muuttamiseen katkeaa kuitenkin silloin, kun puoliso avioliiton purkautumisen jälkeen solmii uuden avioliiton.

Miten sukunimi muutetaan?

Puoliso voi ottaa takaisin aikaisemman sukunimensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Henkilökohtaisen nimen käyttöönotto tai siitä luopuminen yhteisen nimen edellä avioliiton päättymisen jälkeen edellyttää hakemusta. Maistraatista saa lomakkeita ilmoituksen ja hakemuksen tekemistä varten. Lomakkeita saa myös maistraattien kotisivuilta (www.maistraatti.fi) .

Esimerkki: Liisa Laakso-Niemi, os. Lehti, ja Niilo Niemi saavat avioeron. Jos Liisa haluaa, hän voi avioeron jälkeen ottaa takaisin tyttönimensä Lehti tai vaihtoehtoisesti sukunimen Laakso, jonka hän oli ottanut yhteisen sukunimen edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä.