Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa

Vaihtoehdot

Puolisoilla on avioliittoon mennessään valittavana kaksi vaihtoehtoa:

  • Puolisot voivat yhdessä päättää, että he ottavat yhteisen sukunimen.
  • Kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään.

Mikä nimi voidaan valita yhteiseksi sukunimeksi?

Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa sukunimi, joka jommallakummalla heistä viimeksi on ollut naimattomana ollessaan. Sen sijaan yhteiseksi sukunimeksi ei voida ottaa sukunimeä, jonka puoliso on saanut aikaisemman avioliiton perusteella.

Henkilökohtaisessa käytössä oleva nimi

Puoliso, jonka sukunimi tulee muuttumaan sen johdosta, että puolisot ottavat yhteisen sukunimen, voi ottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä sen sukunimen, joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan, tai sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään. Henkilökohtaista sukunimeä käytetään yhteisen sukunimen edellä.

Milloin valinta on tehtävä?

Vihkijän velvollisuutena on ennen vihkimistä tiedustella avioliittoon aikovilta, ovatko he päättäneet ottaa yhteisen sukunimen. Yhteiseksi sukunimeksi valittu sukunimi on ilmoitettava ennen vihkimistä vihkijälle. Samoin ennen vihkimistä vihkijälle on ilmoitettava henkilökohtaiseen käyttöön otettava sukunimi. Jos puolisot eivät ole ennen vihkimistä ilmoittaneet vihkijälle yhteistä sukunimeä, kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään.

Esimerkkejä

Esimerkki 1. Maija Mäki ja Jussi Järvi solmivat avioliiton. Yhdessä he päättävät ottaa yhteisen sukunimen. Se voi olla joko Maijan nimi Mäki tai Jussin nimi Järvi. He ottavat yhteiseksi sukunimeksi nimen Mäki. Jussi voi ottaa yhteisen sukunimen edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä sukunimen Järvi, jolloin Jussin nimi on Järvi-Mäki.

Esimerkki 2. Liisa Laakso, os. Lehti, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa, ja Niilo Niemi solmivat avioliiton. Yhteiseksi sukunimeksi he voivat ottaa joko sukunimen Lehti tai sukunimen Niemi, mutta eivät sukunimeä Laakso, jonka Liisa on saanut aikaisemman avioliiton perusteella. He ottavat yhteiseksi sukunimeksi sukunimen Niemi. Yhteisen sukunimen edellä Liisa voi ottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä joko sukunimen Laakso, joka hänellä on avioliittoa solmittaessa, tai tyttönimensä Lehti. Liisan sukunimi voi siten olla Niemi tai Laakso-Niemi taikka Lehti-Niemi.

Esimerkki 3. Liisa Laakso, os. Lehti, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa, ja Niilo Niemi, solmivat avioliiton. He päättävät kumpikin säilyttää sukunimensä, jotka heillä on avioliittoa solmittaessa. Liisa on uudessa avioliitossa siten sukunimellä Liisa Laakso.

Sukunimen ottaminen henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopuminen avioliiton aikana

Puoliso voi myös avioliiton aikana ottaa yhteisen sukunimen edellä henkilökohtaiseen käyttöönsä sen sukunimen, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan, tai sukunimen, joka hänellä oli avioliittoon mennessään. Yhteisen sukunimen edellä käytetystä henkilökohtaisesta sukunimestä voi myös luopua avioliiton aikana.

Miten nimi muutetaan?

Puoliso voi ottaa käyttöön henkilökohtaisen sukunimen tai luopua siitä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Avioliiton aikana puoliso voi kuitenkin vain kerran joko ottaa henkilökohtaisen sukunimen käyttöönsä tai luopua siitä ilmoituksella, mutta ei käyttää molempia vaihtoehtoja. Jos puoliso haluaa muuttaa nimeään tällä tavoin useamman kerran, nimenmuutoksesta tulee tehdä hakemus. Lomakkeita ilmoituksen ja hakemuksen tekemistä varten saa maistraateista (www.maistraatti.fi) .