Statsrådet och ministerierna Media

Vid seminariet #Trakasserifritt diskuteras goda sätt att rota ut sexuella trakasserier

Justitieministeriet 13.4.2018 11.52
Nyhet

Vid seminariet #Trakasserifritt som ordnas av justitieministeriet, Juristförbundet och Advokatförbundet diskuteras på vilket sätt man kan ingripa i och förebygga sexuella trakasserier i arbetsgemenskaper.

Seminariet som ordnas tisdagen den 17 april i Ständerhuset i Helsingfors är en fortsättning till kampanjen #Trakasserifritt Finland som justitieministeriet startade i höstas för att lyfta fram goda handlingsmodeller som kan användas för att ingripa i sexuella trakasserier.

Justitieminister Antti Häkkänen som startat kampanjen påpekar att var och en har rätt till fysisk integritet.

Kampanjen koncentreras i tre punkter:

1. Ingrip om du ser

2. Berätta om du upplever

3. Agera och sprid information

Vid seminariet presenteras praktiska exempel på hur man kan ingripa i sexuella trakasserier på arbetsplatser. Därtill rapporterar Juristförbundet och Advokatförbundet om resultaten av sina enkätundersökningar om förekomsten av sexuella trakasserier samt vilka åtgärder resultaten har lett till.

Seminariet #Trakasserifritt ordnas tisdagen den 17 april klockan 13–16 i Ständerhuset. Seminariet riktar sig speciellt till ledningen, chefer och personalförvaltningen inom den rättsliga sektorn och det kan följas även som direkt webbsändning på https://oikeusministerio.videosync.fi/hairinnasta-vapaa-teeman-seminaari.

Seminariets program

Öppning av seminariet, Antti Häkkänen, justitieminister

Sexuella trakasserier inom den rättsliga sektorn – resultaten av enkätundersökningen, Eero Blåfield, direktör, Juristförbundet

#Eimilläänoikeudella – Resultaten av Advokatförbundets enkät och fortsatta åtgärder, Hanna Räihä-Mäntyharju, vice ordförande, Finlands Advokatförbund

Kommentar Malin Gustavsson, verkställande direktör, expert i jämställdhet och likabehandlingsfrågor, Ekvalita Oy

Hur kan man förebygga och ingripa i sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Malin Gustavsson, verkställande direktör, expert i jämställdhet och likabehandlingsfrågor, Ekvalita Oy

Paneldiskussion: Goda sätt att bygga upp en trakasserifri arbetsgemenskap

Diskussionen leds av Ilona Rauhala, psykolog, facklitterär författare och företagscoach.

Panellister:

Anders Cederberg, lagman, Östra Nylands tingsrätt

Leena Hurmala-Kanerva, ledande häradsåklagare, Västra Finlands åklagarämbete

Jussi Tapani, dekan, juridiska fakulteten vid Åbo universitet

Helinä Teittinen, jur. stud., juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Pauliina Tenhunen, advokat, styrelseordförande, Advokatbyrån Castrén & Snellman

Seminariet ordnas på finska.

Mer information om kampanjen #Trakasserifritt finns på justitieministeriets webbplats http://oikeusministerio.fi/sv/ett-trakasserifritt-finland.

Mer information:

Kati Pärnänen , justitieministeriet, kommunikationsdirektör, tfn 02951 50288, kati.parnanen(at)om.fi

Janne Laukkanen, kommunikationsdirektör, Juristförbundet, tfn 040 588 1925, janne.laukkanen(at)lakimiesliitto.fi

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikatinsexpert, Finlands Advokatförbund, tfn 050 3878 311, johanna.askolin-afursin(at)asianajajaliitto.fi