Hoppa till innehåll
Media

E-postadresserna inom statsrådet förenhetligas – statsrådets kansli och justitieministeriet får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 23 augusti 2021

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.8.2021 13.17
Pressmeddelande 476/2021

Statsrådet inför stegvis enhetliga e-postadresser med ändelsen gov.fi. Före utgången av 2021 börjar alla ministerier använda e-postadresser med den nya ändelsen. Statsrådets kansli och justitieministeriet är de första som får nya e-postadresser.

Från och med den 23 augusti 2021 har e-postadresserna till statsrådets kanslis och justitieministeriets tjänstemän i regel formen [email protected] Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver.

Ministeriernas allmänna e-postadresser ändras senare i år. Detta gäller till exempel registratorskontorens e-postadresser. Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte.

Alla ministerier får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi under slutet av året

Även de övriga ministerierna tar i bruk den nya gov.fi-ändelsen ännu i år. Försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet börjar använda nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 6 september 2021. Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet börjar använda den nya ändelsen den 20 september 2021 och utrikesförvaltningen i november. Tidsplanen kan ännu ändras.

E-postadresserna till tjänstemän som arbetar med uppgifter med högre säkerhetskrav har ändelsen govsec.fi. E-postadresserna till inrikesministeriets tjänstemän har från och med den 4 oktober 2021 formen [email protected]

– Syftet med reformen är att öka enhetligheten inom statsrådet och att göra det lättare för allmänheten att kontakta statsrådets tjänstemän. E-postadresserna ändras som ett led i den normala uppdateringen av e-postsystemet, berättar avdelningschef Janne Kerkelä vid statsrådets kansli.

I samband med reformen förbättras också hela statsrådets e-postsäkerhet och förmågan att upptäcka eventuella säkerhetsluckor.

Ändelsen gov.fi är lätt igenkännlig, och liknande ändelser används även i andra länder. Enhetliga e-postadresser gör det lättare för allmänheten att kontakta statsrådet. De gör också personalrotationen mellan olika ministerier smidigare.

Ytterligare information: Janne Kerkelä, avdelningschef, tfn 0295 160 381, [email protected], statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet Information om förenhetligandet av e-postadresserna inom statsrådet

Tillbaka till toppen