Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgrupp behandlade riktlinjerna för den nya nationalspråksstrategin

JustitieministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
6.4.2021 14.22
Pressmeddelande

Styrgruppen för den nya nationalspråksstrategin sammanträdde i dag för första gången. Styrgruppen fick en översikt över beredningen av strategin och diskuterade riktlinjerna för strategin. Syftet med strategin är att trygga vars och ens rätt till service på nationalspråken och att förbättra språkklimatet.

Vid mötet presenterades och godkändes de föreslagna riktlinjerna för nationalspråksstrategin. Riktlinjerna har utarbetats utifrån en inkluderande beredningsprocess. Under 2020 hördes inom ramen för beredningsprocessen experter inom olika områden, intressegrupper och medborgare på bred front. De föreslagna riktlinjerna är rätten till service på det egna språket, tryggandet av nationalspråkens ställning samt en levande tvåspråkighet. Dessutom ska olika sätt att hjälpa invandrare att bli medlemmar i språkgemenskapen begrundas.

Nationalspråksstrategin är ett svar på oron över nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Målet för arbetet är att trygga vars och ens rätt att få service på finska och svenska och att hitta lösningar på utmaningar som har att göra med tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. Nationalspråksstrategin ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Styrgruppen för nationalspråkstrategin tillsattes den 14 januari 2021, och gruppens mandatperiod löper fram till utgången av 2021. Avsikten är att den nya nationalspråksstrategin ska godkännas i form av regeringens principbeslut.

Styrgruppens ordförande är statsminister Sanna Marin och gruppens första vice ordförande är justitieminister Anna-Maja Henriksson. Styrgruppens medlemmar är medlemmar av statsrådet, och alla regeringspartier är representerade i gruppen. I styrgruppens arbete deltar också permanenta sakkunniga med erfarenhet av språkfrågor inom olika samhällsområden.

Ytterligare information: Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 134,  f[email protected], Corinna Tammenmaa, enhetschef, språkrättsråd, tfn 0295 150 181, [email protected]

Tillbaka till toppen