Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp utarbetar ett förslag till ny lag om hjälp till offer för människohandel

Social- och hälsovårdsministeriet
8.6.2020 10.08
Pressmeddelande 145/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en ny lag för att hjälpa offer för människohandel.

Syftet med reformen är att förbättra ställningen, rättigheterna och jämlikheten för offer för människohandel samt att förbättra tillgodoseendet av deras mänskliga rättigheter bättre än för närvarande.

Arbetsgruppens uppgift inleds så att den utarbetar en lägesbild om den hjälp som offer för människohandel får i nuläget och av den lagstiftning inom olika förvaltningsområden som inverkar på offrens ställning. Utifrån lägesbilden lägger gruppen fram ett förslag om hur hjälpsystemet för offren ska organiseras.
Därefter utarbetar arbetsgruppen ett förslag till ny lag om hjälp till offer för människohandel. I lagförslaget ingår förslag till bestämmelser om trygg boendeservice med stöd för offren.

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Jari Keinänen vid social- och hälsovårdsministeriet. Gruppen har omfattande sakkunskap och representation från flera ministerier, ämbetsverk och inrättningar inom olika förvaltningsområden, kommuner och organisationer.

Mandattiden för arbetsgruppen löper ut vid utgången av 2022.

Tryggandet av offrens rättigheter vid människohandel och reformen av lagstiftningen har skrivits in i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering.

Ytterligare information:

Minna Viuhko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen