Statsrådet och ministerierna Media

Omfattande undersökning om det senaste riksdagsvalet belyser bakgrunderna till väljarnas val

Oikeusministeriö 29.3.2012 7.00
Pressmeddelande -

Det senaste riksdagsvalet medförde en exceptionellt stor ändring i styrkeförhållandena mellan partierna och inom riksdagen. Samlingspartiet vann valet och SDP blev det näst största partiet. Centern förlorade över sju procent av sin tidigare röstandel och hamnade i oppositionen. Valdeltagandet i Finland (70,5 procent) var 2,6 procentenheter högre än i det föregående riksdagsvalet. Särskilt män röstade mer aktivt än tidigare.

På basis av en omfattande valundersökning berodde Sannfinländarnas massiva valseger, dvs. att partiets väljarstöd ökade med 15,0 procentenheter, främst på röster som vunnits från andra partier och särskilt från SDP, Centern och Samlingspartiet. Jämfört med valet 2007 var två tredjedelar av dem som röstade på Sannfinländarna vid valet 2011 personer som tidigare röstat på något annat parti, var femte personer som tidigare låtit bli att rösta och ca 10-15 procent personer som också tidigare röstat på partiet. Sannfinländarnas valseger berodde på samverkan av många olika faktorer. Partiets nya anhängare ville först och främst få en ändring i det stagnerade partisystemet.

Valet ökade folkets intresse för politik, trots att uppståndelsen kring valfinansieringen före valet hade haft en negativ inverkan på allmänhetens uppfattning om politikerna. Efter valet ansåg tre av fyra väljare (74 %) sig vara mycket eller ganska intresserad av politik. Efter valet år 2003 var andelen 53 procent. I och med valet motsvarar åsikterna inom parlamentet bättre medborgarnas åsikter. Sammanlagt 45 procent av väljarna röstade på en kandidat som valdes in i riksdagen.

Det som var överraskande var att kandidaten allt oftare valdes på basis av partiet. Den långvariga trenden mot att rösta på en kandidat bröts i valet 2011, då 56 procent av väljarna uppgav att partiet spelade en större roll än kandidaten. Ändringen kan förklaras med att de som röstade på Sannfinländarna starkt betonade partiet. Av dem ansåg 67 procent att partiet spelade en större roll.

Konfliktdimensionerna som mest påverkade valet av parti var vänster-höger-dimensionen samt traditionella moral- och kulturvärderingar mot toleranta liberala värden. I moralfrågor var Kristdemokraternas, Centerns och Sannfinländarnas anhängare mest konservativa.

Valkampen präglades mest av den ekonomiska krisen inom euroområdet, balanseringen av statsfinanserna och Sannfinländarnas frammarsch till att utmana de tre stora partierna. Betydelsen av partiledarnas tv-uppträdanden betonades. Enbart en bråkdel av medborgarna använde sociala medier för att följa valet. I medierna diskuterades metoderna för och pålitligheten av opinionsundersökningar mer än någonsin tidigare.

Det finns tydliga skillnader mellan de nordiska populistpartierna. Populistpartierna i Danmark och Norge är mer högerorienterade än populistpartierna i Sverige och Finland. I frågor som gäller utjämning av inkomstskillnaderna är Sannfinländarna mer vänsterorienterat än populistpartierna i de andra nordiska länderna.
Muutosvaalit 2011 (red. Sami Borg) är huvudrapporten för forskningsprojektet som finansierats av justitieministeriet och samordnats av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Rapporten skrevs av aderton forskare vid Finlands valforskningskonsortium. Undersökningen baserar sig främst på Taloustutkimus Oy:s besöksintervju som utfördes efter valet under tidsperioden 18.4-28.5.2011 (n=1298).

I rapporten analyseras vid sidan om röstningsbeteendet, valdeltagandet och särdragen i valet år 2011 även valkampanjerna och behandlingen av valet i medierna. Dessutom betraktas dimensionerna av det finska partisystemet och finländarnas politiska identifiering. I rapporten ingår också en internationell jämförelse av det finska parti- och valsystemet, i synnerhet med tanke på kandidatröstning och stödet för populistiska partier.

Ytterligare upplysningar:
docent Sami Borg, Tammerfors universitet (tfn 050 345 0811, e-post: [email protected]) och de andra forskarna
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet, tfn 09 1606 7966, e-post: fö[email protected]m.fi

Muutosvaalit 2011 -publikationen (på finska) finns tillgänglig på justitieministeriets webbplats

Ytterligare forskningsresultat:
Finlands valforskningsportal och demokratiindikatorer:

Forskarna som skrivit rapporten: Åsa Bengtsson, Sami Borg, Henrik Serup Christensen, Kimmo Elo, Kimmo Grönlund, Lauri Karvonen, Mikko Mattila, Tom Moring, Juri Mykkänen, Heikki Paloheimo, Ville Pernaa, Lauri Rapeli, Kim Strandberg, Pertti Suhonen, Jan Sundberg, Peter Söderlund, Hanna Wass, Jussi Westinen

Anna-Maja Henriksson