Statsrådet och ministerierna Media

Leverantören av den elektroniska medborgarinitiativtjänsten har valts

Ministry of Justice 15.5.2012 10.00
Pressmeddelande -

Till systemleverantör som ska producera den elektroniska tjänsten för framläggande av medborgarinitiativ har valts Solita Oy. Vid anbudsförfarandet för upphandlingen tillämpades s.k. öppet förfarande.

Möjligheten att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas trädde i kraft vid ingången av mars. Underskrifter av 50 000 röstberättigade finska medborgare som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader antingen på papper eller i ett datanät. För namninsamlingen på nätet tas det i slutet av året i bruk en avgiftsfri nättjänst som upprätthålls av justitieministeriet. Tjänsten börjar byggas upp direkt efter att systemleverantören har valts.

Via nättjänsten kan man i fortsättningen lägga fram både medborgarinitiativ till riksdagen och invånarinitiativ till de kommunala beslutsfattarna samt stöda och följa initiativ som andra har lagt fram.

Den nya nättjänsten blir en del av den s.k. Plattformen för delaktighet, som producerar och samlar ihop flera nättjänster som hänför sig till medborgarinflytandet. Plattformen för delaktighet hör till Programmet för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet) som koordineras av finansministeriet och som syftar till att tillhandahålla medborgare och myndigheter elektronisk tillgång till offentlig service.

Ytterligare upplysningar:
projektchef Teemu Ropponen, tfn 09 1606 7529, och
projektledare Mikko Levämäki, tfn 09 1606 7922
[email protected]

Information om medborgarinitiativet

Medborgarinitiativet på Facebook

Närmare information
Om projektet Plattform för delaktighet

Om SADe-programmet