Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstöd för riksomfattande organisationer för fredsarbete

Justitieministeriet 18.11.2019 17.08
Nyhet

Justitieministeriet utlyser statsunderstöd för verksamheten vid riksomfattande organisationer för fredsarbete för år 2020.

Understödet är avsett för riksomfattande medborgarorganisationer vars uppgift är fredsfrämjande verksamhet i Finland. Syftet med understödet är att genom fredsarbete stödja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i samhället och att stödja demokrati och ett socialt hållbart samhälle samt hållbar utveckling.

Ansökningstiden går ut den 31 december 2019 kl. 16.15.

Mera information om understöd och dess kriterier samt om blanketterna 

Ytterligare information: specialsakkunnig, Vava Lunabba, tfn 02951 50135, fornamn.efternamn(at) om.fi