FI SV

Arto Kujala utnämnd till avdelningschef för kriminalpolitiska avdelningen

Justitieministeriet 25.10.2012 10.26
Pressmeddelande -

Statsrådet utnämnde i dag biträdande avdelningschef, ekonomie magister Arto Kujala till tjänsten som avdelningschef för justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning för en femårsperiod från och med den 1 november.

Arto Kujala arbetar för närvarande som biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen. Tidigare har han arbetat bland annat vid justitieministeriets fångvårdsavdelning, Brottspåföljdsverket och inrikesministeriets polisavdelning.

Justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning svarar för den strategiska planeringen och styrningen av kriminalpolitiken samt uppföljningen och utvärderingen av hur det straffrättsliga systemet fungerar. Avdelningen styr åklagarväsendets och brottspåföljdsområdets verksamhet samt bereder lagstiftning som gäller dem. Avdelningen svarar också för uppgifter som hänför sig till brottsbekämpning samt för det internationella samarbetet inom brottsbekämpningen.

Ytterligare upplysningar:
förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 02951 50258

Anna-Maja Henriksson