Information om förhandsröstningsställena vid riksdagsvalet på valfinland.fi

Justitieministeriet 28.1.2019 12.42
Nyhet

Information om alla förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet i april finns på justitieministeriets valwebbplats valfinland.fi. På webbplatsen finns en förteckning över alla förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands samt deras besöksadresser och öppettider. En del av förhandsröstningsställena är öppna för röstning enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Riksdagsvalet förrättas den 14 april. Förhandsröstning ordnas i Finland 3-9.4 och utomlands 3-6.4.

Det är möjligt att rösta på förhand på sammanlagt 911 allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet. Förhandsröstning ordnas bl.a. på kommunalhus, bibliotek och andra kommunala ämbetsverk och inrättningar.

Utomlands kan väljarna rösta på förhand vid totalt 219 beskickningar eller deras verksamhetsställen i 86 länder. På vissa ställen är det möjligt att rösta under alla fyra dagar, men de flesta av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning endast under vissa dagar.

På valdagen i april är det möjligt att rösta i 1943 vallokaler.

Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan dessutom rösta per brev från utlandet. Information om brevröstning finns på adressen vaalit.fi/brevrostning.

Mer information:

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, [email protected]
Laura Peuraniemi regeringssekreterare, tfn 02951 50037, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]

Valfinland.fi
Röstningsställena vid riksdagsvalet 
Mer information om brevröstning