Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris delas ut hösten 2018

Justitieministeriet 31.7.2018 10.09
Nyhet

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris delas ut för åttonde gången hösten 2018 under det årliga mötet för sametingspresidenterna och ministrarna för samefrågor. Mötet hålls i Stockholm i november. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer i Norge, Sverige, Finland eller Ryssland som har gjort en insats för att främja de samiska språken.

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris har instiftats av ministrarna för samefrågor i Norge, Sverige och Finland samt sametingspresidenterna i Norge, Sverige och Finland. Priset delas ut vartannat år, sedan 2004. Språkpriset är på 15 000 euro.

Språkprisets målsättning

Språkpriset ska medverka till att främja, utveckla eller bevara de samiska språken i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Vem kan få priset?

Språkpriset kan tilldelas enskilda personer, grupper, organisationer, föreningar och institutioner som har gjort en betydelsefull insats för att främja de samiska språken skriftligt, muntligt eller i annan form. Initiativ av många slag för att främja de(t) samiska språket/språken beaktas. Priset kan delas på två.

Föreslå en kandidat!

Enskilda personer, organisationer, institutioner och myndigheter i Norge, Sverige, Finland och Ryssland kan utse en kandidat för språkpriset år 2018. Gör ett skriftligt förslag på en prisvinnare med en skriftlig motivering på högst 2 sidor. Förslaget ska vara kommittén tillhanda senast den 9 september 2018. Kontaktuppgifter till bedömningskommittén:

Gollegiella – bedømningskomiteen 

SAMI, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, Norway

Tel: +47 22 24 68 46

e-mail: [email protected]

Ytterligare upplysningar:

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, [email protected], tfn 02951 50018, [email protected]

Information om Gollegiella-priset och tidigare pristagare