FI SV

Fredrikshamns fängelse dras in vid ingången av år 2013

Justitieministeriet 1.6.2012 9.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har beslutat att Fredrikshamns öppna fängelse i enlighet med Brottspåföljdsmyndighetens förslag dras in den 1 januari 2013. Förslaget baserar sig på Brottspåföljdsmyndighetens plan för anpassning av ekonomin och på ett omfattande utredningsarbete. Utlåtande om frågan har begärts av koordineringsgruppen för regionalisering, som tillstyrker justitieministeriets förslag om att dra in fängelset.

Statsrådets rambeslut av den 5 oktober 2011 förutsätter att Brottspåföljdsmyndighetens årliga omkostnader skärs ned med ca fem miljoner euro från och med år 2013. Det är nödvändigt att dra in Fredrikshamns fängelse för att klara av den strama budgetsituationen. I Brottspåföljdsmyndighetens plan för anpassning av ekonomin ingår även många andra sparåtgärder som ska genomföras under de närmaste åren.

Indragningen av Fredrikshamns fängelse kommer att genomföras med iakttagande av en god personalpolitik. I fängelset arbetar 20 anställda, som kommer att erbjudas en ny arbetsplats vid någon annan enhet inom Brottspåföljdsmyndigheten.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Jarmo Littunen, tfn 02951 50582
generaldirektör Esa Vesterbacka, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 02956 88400
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson