FI SV EN

Internationell konferens om medling i brottmål ordnas i Helsingfors den 14-16 juni Även massmorden i Norge på agendan

Justitieministeriet 6.6.2012 21.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet, det europeiska forumet för medling mellan brottsoffer och förövare och reparativ rättvisa och Helsingfors universitet ordnar den 14-16 juni en internationell konferens om medling i brottmål i Helsingfors. En av huvudtalarna vid konferensen är den norska professorn Nils Christie, som i sitt föredrag betraktar samhällets möjligheter att återhämta sig från blodsdåd såsom massmorden i Norge.

Huvudtemat för konferensen är sammanförande av människor - brobyggnad och lösning av konflikter mellan människorna. Ett brott berör inte bara offret och gärningsmannen utan våld och brottslighet får ofta konsekvenser som sträcker sig till samhällets olika delar.

Seminariets program är indelat i tre teman: brottsoffer, gärningsmän och samhället. Vid konferensen presenteras preliminära resultat från ett omfattande internationellt forskningsprojekt, där brottsoffrens ställning, erfarenheter och behov vid medling i brottmål har utretts. Ett annat tema som kommer att diskuteras är möjligheterna att erbjuda bättre rehabilitering för gärningsmän i syfte att integrera dem i samhället. Det tredje centrala diskussionsämnet handlar om samhällets möjligheter att på bästa möjliga sättet delta i medlingsverksamheten och dra nytta av de fördelar som den medför.

Konferensen öppnas av justitieminister Anna-Maja Henriksson och social- och hälsovårdsminister Maria Guzenina-Richardson.

Cirka 250 experter i medlingsärenden från 34 länder förväntas delta i konferensen.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Aarne Kinnunen (JM), tfn 02951 50580
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson