Jukka Rappe blir biträdande riksåklagare

Justitieministeriet 19.12.2018 14.20
Pressmeddelande

Republikens president har utnämnt vicehäradshövding, statsåklagare, biträdande riksåklagare för viss tid Jukka Rappe till tjänsten som biträdande riksåklagare fr.o.m. den 1 januari 2019.

Jukka Rappe har skött tjänsten som biträdande riksåklagare för viss tid under ett knappt år. Tidigare har han arbetat i 8 år som chef för enheten för åklagarverksamhet vid Riksåklagarämbetet och före det som chef för enheten för åtalsärenden. Rappe har skött uppgiften som statsåklagare sedan Riksåklagarämbetet inrättades år 1997.

Ytterligare information: Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50112, e-post: [email protected]