FI SV

Justitieminister Henriksson besöker Enare och Ivalo

Justitieministeriet 30.10.2012 13.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson besöker Enare och Ivalo tisdagen den 30 och onsdagen den 31 oktober.

Ministern träffar sametingets styrelsemedlemmar och tjänstemän. De kommer speciellt att diskutera de aktuella projekt som gäller samerna.

Justitieministeriet svarar för samordningen av samefrågor i statsrådet. Som bäst utreds hur hindren för ratificeringen av ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk kan elimineras. Det är sannolikt att ärendet behandlas i regeringens aftonskola ännu i år.

- Liksom i all beredning är det viktigt att olika parter och grupper hörs. Även i beredningen av detta projekt är det viktigt att alla kan framföra sin åsikt, betonar minister Henriksson.

Målet att ratificera ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk har skrivits in i regeringsprogrammet. De projekt som är viktiga med tanke på att uppnå målet har också förts in i den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2012-2013 som antogs av regeringen i mars. Justitieministeriet koordinerar genomförandet av planen.

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet håller på att bereda revideringen av sametingslagen från år 1995. Bakom arbetet ligger ett konstaterande i regeringsprogrammet enligt vilket samernas kulturella autonomi och sametingets verksamhetsförutsättningar ska utvecklas.

Under besöket kommer minister Henriksson attbekanta sig med Siida som är ett samemuseum och naturcenter samt det samiska kulturcentret Sajos. Därtill besöker ministern Rundradions samiska redaktion Yle Saame.

Ministern besöker även ett skoltsamiskt språkbo i Ivalo. Förstärkningen av språkboet som är avsett för barn i daghemsålder är en del av stimulansprogrammet för det samiska språket. Dessutom möter ministern skoltarnas förtroendeman Veikko Feodoroff samt företrädare för skoltarnas byastämma.

Minister Henriksson träffar också representanter för Forststyrelsen samt bekantar sig med utarbetandet av en skötsel- och nyttjandeplan för Hammastunturi ödemarksområde och förnyelsen av Forststyrelsens förvaltningsmodell.

I mötet med företrädare för Utsjoki kommun diskuteras bl.a. strukturreformen inom kommunalförvaltningen och samegymnasiets verksamhet.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148