Justitieministern önskar åländska studerande välkomna till finländska universitet

Justitieministeriet 16.10.2012 12.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson anser det vara bekymmersamt att antalet åländska studerande i de finländska universiteten och högskolorna minskar. Justitieministern talade vid Ålandsseminariet i Stockholm i dag.

- Att många unga ålänningar söker sig till Sverige för att studera är naturligtvis förståeligt, men inte minst på de samhällsvetenskapliga områdena skulle det behövas kunniga ålänningar med god kännedom om finländsk förvaltning och lagstiftning. Man ska inte heller underskatta de kontakter man bygger under studietiden.

Ministern önskade att de åländska ungdomarna också skulle uppfatta de möjligheter som studier i riket ger för framtiden. - Riket och Åland bör stärka sitt samarbete på denna front, sade ministern.

I år är det 90 år sedan landskapet Åland fick sin självstyrelse. Seminariet ordnades av Ålands landskapsregering/Ålandskontoret i Stockholm, Finlands ambassad i Stockholm och Finlandsinstitutet i Stockholm, och ett särskilt tema för seminariet var betydelsen av Ålands självstyrelse för landskapets ekonomiska framgångar.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148