Katja Huumo har utnämnts till justitieministeriets kommunikationsdirektör

Justitieministeriet 19.3.2020 14.28
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt politices doktor, kommunikationsdirektör Katja Huumo till justitieministeriets kommunikationsdirektör för en femårsperiod från och med den 1 april 2020.

Huumo har varit justitieministeriets kommunikationsdirektör för viss tid sedan juni 2019. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som kommunikationschef och kommunikationsexpert vid miljöministeriet samt som informatör vid jord- och skogsbruksministeriet. Huumo har studerat historia vid Helsingfors och Sussex universitet.

Kommunikationsenheten svarar för justitieministeriets externa och interna kommunikation samt samordningen och utvecklingen av kommunikationsverksamheten. Enheten deltar även i utvecklingen av kommunikationen inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare upplysningar: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 0295 150 044, pekka.v.timonen(at)om.fi
Katja Huumo, kommunikationsdirektör, tfn 0295 150 113, katja.huumo(at)om.fi