Kroatiens justitieminister Miljeni besöker Finland

Justitieministeriet 10.9.2012 10.00
Pressmeddelande -

Kroatiens justitieminister Orsat Miljeni reser till Finland den 12 september för att möta justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ministrarna kommer att diskutera bl.a. bekämpning av korruption samt de senaste förnyelserna i ländernas rättsväsenden. Minister Miljeni har för avsikt att berätta om korruptionsläget i Kroatien och de nyaste åtgärderna för att förebygga korruption, medan minister Henriksson kommer att berätta om erfarenheterna av korruptionsbekämpningen i Finland. Det som särskilt intresserar kroaterna i reformen av den finska justitieförvaltningen är de medel med vilka Finland har lyckats effektivisera och försnabba rättegångsprocessen för att förhindra anhopning av ärenden.

De aktuella EU-frågor som ministrarna kommer att diskutera inkluderar utvecklingen av straffrätten i EU, EU:s dataskyddsreform samt den gemensamma europeiska köplagen. Avsikten är att Kroatien blir medlem av Europeiska unionen den 1 juli 2013.

På eftermiddagen besöker Miljeni riksdagen och högsta domstolen.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176,
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, tfn 02951 50236,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
EU