Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Språkbadsutbudet kunde ökas betydligt

Justitieministeriet 4.10.2012 6.40
Pressmeddelande -

- Utbudet av språkbad kunde ökas betydligt i Finland. Det finns ingen brist på efterfrågan. Språkbad kan fungera åt båda hållen: finskspråkiga ska ha möjlighet att delta i svenskspråkigt språkbad och svenskspråkiga i finskspråkigt språkbad, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid seminariet om de språkliga rättigheterna den 4 oktober i Helsingfors.

Förra veckan besökte justitieminister Henriksson Kanada där hon fick bekanta sig med det långsiktiga arbetet som gjorts för landets officiella språk, engelska och franska.

- I Kanada läggs grunden för de praktiska språkfärdigheterna redan i den tidiga barndomen genom språkbad. Det är viktigt att också vi utbildar tillräckligt med kompetenta språkbadslärare. Språkbad ska dock inte blandas ihop med tvåspråkiga skolor, påpekade Henriksson.

- Det är också viktigt med kontinuitet. I Kanada är det möjligt att fortsätta språkbadet genom hela skoltiden och även vid universitetet. En motsvarande lösning kunde övervägas även här hos oss.

Henriksson anser det också vara intressant hur övervakningen och främjandet av de språkliga rättigheterna har organiserats i Kanada. Kanada har ett nationalspråksombud, som har ett omfattande uppgiftsområde: från avgörande av klagomål och deltagande i rättegång till främjande av de språkliga rättigheterna och spridande av information om dem.

- Trots att den kanadensiska modellen inte kan överföras till Finland som sådan, kunde ett mandat som språkombudsman vara ett alternativ även hos oss. Frågan är aktuell nu när man håller på att bereda en nationalspråksstrategi. Man får dock inte försämra de högsta laglighetsövervakarnas ställning eller skapa överlappande funktioner, konstaterade Henriksson.

Justitieministern talade vid seminariet som har samband med beredningen av statsrådets språkberättelse. Den tredje berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen ska lämnas till riksdagen på våren 2013. Samtidigt med språkberättelsen håller man på att bereda en nationell språkstrategi under statsminister Katainens ledning. Strategin syftar till att skapa en grund för att bevara två livskraftiga nationalspråk också under de kommande decennierna.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson