Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Självreglering har hållit den journalistiska kulturen på hög nivå

Justitieministeriet 7.6.2012 9.30
Pressmeddelande -

- Som etiska regler är journalistreglerna betydligt strängare än de gränser som lagen ställer för redaktioner och medieföretag. Därför kan man på goda grunder säga att den finländska journalistiska kulturen har kunnat hållas på en hög nivå tack vare självreglering,

Så här bedömde justitieminister Anna-Maja Henriksson rollen av opinionsnämnden för massmedier när hon på torsdagen öppnade mötet för de nordiska opinionsnämnderna för massmedier i Helsingfors.

Ministern betonade också mediernas ansvar också gällande rapportering av exceptionella brott liksom i Hyvinge.
- Medierna ska kunna inse att om gärningen får stor uppmärksamhet i offentligheten kan detta ha något slags exempelvärde för kommande brott. Sådana samband har hittats bland annat i undersökningar som gäller amerikanska skolmordsfall.

- Men jag vill också betona den viktiga rollen medierna har efter exceptionella brott. På vilket annat forum kan vi föra en omfattande debatt som går djupt ner i det finländska samhällets strukturer om orsaker och verkan av dessa händelser om inte i medierna?

Enligt Henriksson är fördelen med det finska systemet att opinionsnämndens verksamhet täcker nästan hela medielandskapet, till skillnad från många andra länder.
- Merparten av de finländska medierna hör till de samfund som undertecknat opinionsnämnderns basavtal, och det innebär att nämnden kan direkt behandla anmälningar som gäller dem.

- Opinionsnämnden har också sett till att systemet hålls aktuellt. Basavtalet och journalistreglerna har förnyats. Dessutom har det utarbetats en bilaga som gäller material som producerats av allmänheten på massmediernas webbplatser. Redaktionerna är skyldiga att övervaka innehållet av dessa kommentarspalter. På detta sätt uttrycker de finländska medierna och journalisterna sin vilja att för sin del bära ansvar för att rensa ut osakligt material ur webbvärlden. Det finns ändå brister i hur övervakningen sker i praktiken.

- Trots att det finns knappt med forskningsdata, anser jag, som ministern som svarar för yttrandefrihetslagstiftningen, att det finländska självregleringssystemet verkar fungera minst på ett tillfredsställande sätt. Finland har inte drabbats av någon sådan kris där man skulle ha varit tvungen att väsentligt ändra systemets grunder.

- Nu och då framförs det dock kritik mot opinionsnämnden och ibland har också nämndens ordförande hamnat i blåsväder. Man har också diskuterat om systemet borde reformeras, till exempel genom att inrätta en uppgift som medie- eller pressombudsman. Som slutsats kan det dock sägas att man får ett positivt intryck av det nuvarande läget och som delfinansierare i systemet är det naturligtvis bra att kunna dra denna slutsats.

Ytterligare upplysningar: specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 5076
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson