Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Domare kan påverka unga förbrytare genom förstående förmaningstal

Justitieministeriet 12.10.2012 10.40
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att åklagarens och domarens inställning kan spela en roll när man strävar efter att förebygga utslagning av unga förbrytare.

- Jag tror att om domaren håller ett beslutsamt men samtidigt förstående förmaningstal till en ung person kan detta betydligt hjälpa den unga att inse betydelsen av hans eller hennes gärning och de konsekvenser som återfall i brott kan få i hans eller hennes liv, sade Henriksson när hon i dag talade på Finlands Domareförbunds Domardag i Helsingfors.

Idén om förmaningstal som särskilt vid avkunnande av domar hålls till unga förbrytare har lyfts fram av riksåklagaren Matti Nissinen.

- Givetvis är det ofta så att när en ung person - vanligen en ung man som tar sina första steg in i vuxenlivet - är åtalad i en brottsrättegång, är utslagningen redan en realitet. Trots detta anser jag att vi ska överväga detta initiativ som riksåklagaren lagt fram, sade Henriksson.

- Om förfarandet med att hålla förmaningstal kan leda till att man åtminstone i någon mån kan förebygga nya brott och avbryta utslagningsutvecklingen, är det värt att överväga denna möjlighet på allvar, betonade justitieministern.

Minister Henriksson berättade också om försöket med medling i vårdnadstvister som pågår i vissa tingsrätter. I medlingsförfarandet deltar utöver domaren en sakkunnig person med erfarenhet av familje-, relations- och utvecklingspsykologi samt av arbete med skilsmässofamiljer.

- Till exempel de kommunala familjerådgivningarna och erfarna barnatillsyningsmän besitter sådan kompetens. Erfarenheterna från pilotprojektet har varit mycket positiva och försöket utvidgades till sju nya tingsrätter vid ingången av september. Nu pågår försöket i alla hovrättsdomkretsar.

Avsikten är att under nästa år bereda reformen så att förfarandet kan tas i bruk i hela landet. Detta förutsätter dock vissa ändringar i lagstiftningen.
- Jag har som mål att regeringens proposition som gäller detta ska överlämnas till riksdagen under år 2013 och att systemet ska stå till förfogande i alla tingsrätter år 2014.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148, och Robin Harms, tfn 02951 50176