Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Kommission för en heltäckande utredning av fallet med den mördade 8-åriga flickan skall tillsättas

Justitieministeriet 13.9.2012 12.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson fattade idag beslut om att starta processen för att tillsätta en oberoende utredningskommission vars uppdrag skall vara att utreda det uppmärksammade fallet med den 8-åriga flicka som misshandlades till döds, där flickans far och hans flickvän nu står åtalade för mord.

- Utredningskommissionens mandat blir att på ett heltäckande sätt utreda alla inblandade personers och myndigheters agerade för att på bästa möjliga sätt klarlägga de omständigheter som ledde till denna oerhört tragiska händelse. Det är vår skyldighet att se till att detta fall utreds noggrant för att förebygga att något liknande inträffar i framtiden, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid sidan av den pågående rättegången mot den mördade flickans far och hans flickvän har polisen även startat en annan förundersökning som utreder eventuella tjänstefel bland barnskyddsmyndigheterna som anknyter till fallet. Social- och hälsovårdsministeriet har även tillsatt en arbetsgrupp för att mer allmänt utreda hur barnskyddet fungerar samt ifall det finns behov av att ändra på barnskyddslagstiftningen.
- Med tanke på framtiden anser jag även att vi i Finland allvarligt bör överväga att införa en liknande lagstiftning som den svenska s.k. Lex Bobby, enligt vilken Socialstyrelsen har en skyldighet att utreda hur myndigheterna agerat i alla fall där ett barn avlidit till följd av brott.

För mera information kontakta:
Specialmedarbetare Robin Harms, tel. 02951 50176
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson