Justitieminister Henriksson: Lokaldemokratins olika möjligheter måste utvecklas

Justitieministeriet 13.3.2012 15.18
Pressmeddelande -

- Det är centralt att man i samband med kommunreformen och revideringen av kommunallagen granskar och tryggar att demokratin fungerar i den nya kommunstrukturen, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson idag 13.3 vid Svenska Samhällspolitiska föreningens seminarium i Åbo.

Enligt Henriksson finns det många olika sätt genom vilka man kunde stärka lokaldemokratin.
- I Sverige har man till exempel delat in större kommuner i valkretsar. Även mindre kommuner kan på frivillig basis ta interna valkretsar i bruk. Valkretsar inom kommunen har ansetts kunna stärka den representativa demokratin och bidra till att olika områdens intressen bättre uppmärksammas och kanaliseras till beslutsfattarna.

- En annan möjlighet att stärka den representativa demokratin inom kommunerna är kommundelsförvaltning, vilket innebär att man delar in kommunen i två eller flere områden, som har egna kommundelsfullmäktigen, som sköter vissa ärenden inom det egna området.

Både kommunvisa valkretsar och kommundelsförvaltning innebär för- och nackdelar men enligt Henriksson borde man begrunda och utreda samtliga möjliga alternativ och modeller.
- Det är även möjligt för kommunerna att tillsätta områdesspecifika organ vars uppgift är att behandla områdets ärenden. Det kan röra sig om allt från formella organ med budgetmakt till informella arrangemang.

- Vi måste också se närmare på brukardemokrati. Det innebär att de som anlitar en viss tjänst också ska ha möjlighet att säga vad de anser om tjänsten. Detta kan tillämpas med avseende på de olika språkgrupperna, men också exempelvis med avseende på äldreomsorg eller dagisvård.

- Vi borde på allvar se på hur vi vill att våra kommuner ska ledas i framtiden. Det finns ett behov av att stärka de förtroendevaldas ställning. Nu är läge att diskutera exempelvis borgmästarmodellen eller den svenska modellen med kommunalråd, konstaterade minister Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 09 1606 7520