Justitieministeriet är med i evenemanget Krishantering nu den 17 maj

Justitieministeriet 14.5.2018 17.19
Nyhet

Hur fungerar krishantering? Hur bygger man upp hållbar fred? Vilka arbetsmöjligheter finns det inom krishantering? Svar på bland annat dessa frågor får du i evenemanget Krishantering nu.

Justitieministeriet är med i evenemanget Krishantering nu som ordnas av utrikesministeriet den 17 maj i Fiskehamnen i Helsingfors. Ett centralt tema vid evenemanget är samarbetet mellan olika aktörer i ett krisområde för att bygga upp hållbar fred.

Vid evenemanget presenteras olika finländska aktörer och hur de deltar i internationell konfliktlösning och fredsbyggande. Det berättas också om olika arbetsmöjligheter inom området. I evenemanget berättar de ministerier som är involverade i krishantering samt civilsamhällesorganisationer och aktörer inom den privata sektorn sitt samarbete kring krishantering och fredsbyggande.

I evenemanget får deltagarna se, uppleva och diskutera vad krishantering innebär och hur hållbar fred byggs upp genom samarbete. Du kan till exempel prova Teatime Research VR-glasögon och uppleva hur det skulle kännas om Helsingfors var en krigshärd som dagens Aleppo.

Det är fritt inträde och alla intresserade är välkomna.

Mer information om evenemanget finns på utrikesministeriets webbplats.

Evenemangets program finns här.

Mer information: Sini Kumpulainen Sakkunnig, EU-ärenden, tfn 02951 50566, [email protected]