FI SV

Justitieministrarna från Norden och Baltikum sammanträder i Lettland

Justitieministeriet 8.10.2012 6.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson sammanträder med de nordiska och baltiska ländernas justitieministrar den 10 och 11 oktober i Riga i Lettland.

Under mötet kommer ministrarna att diskutera medling i tvistemål samt dess utmaningar. Andra diskussionsämnen är bl.a. offers rättigheter, elektroniska rättstjänster (e-justice) och andra medel för att effektivisera tillgång till rättslig prövning samt internationellt samarbete i civilrättsliga ärenden.

Justitieminister Henriksson ska presentera erfarenheter av olika medlingsförfaranden i tvistemål i Finland. Ett alternativt förfarande som tas upp är medling i domstol som är frivillig och leds av en domare. Ett annat är försöket med barnvänlig medling i vårdnadstvister vid tingsrätter som inleddes i början av år 2011. Lettland håller på att utveckla sin lagstiftning om medling och är intresserat av de andra ländernas erfarenheter.

De nordiska och baltiska ländernas justitieministrar sammanträder vartannat år. Justitieministerierna och justitiedepartementen i de nordiska länderna har nära samarbete med Estland, Lettland och Litauen i såväl civil- som straffrättsliga frågor.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176,
konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, tfn 02951 50270,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson