Rättshjälpstjänster tillgängliga som distansservice i Jyväskylä och Seinäjoki regioner

Justitieministeriet 7.5.2012 7.00
Pressmeddelande -

Jyväskylä och Seinäjoki rättshjälpsbyråer deltar i ett försök med distansservice som inleds den 7 maj. Under försöket kan medborgarna uträtta ärenden med ett rättsbiträde eller en allmän intressebevakare via videouppkoppling.

Medborgarna kan kontakta en rättshjälpsbyrå genom att använda en fjärranslutning vid myndighetens samservicekontor. Vid distansservicekontoret finns det en servicerådgivare som hänvisar klienten till den rätta myndigheten och ger råd om hur man använder de elektroniska tjänsterna. Vid distansservicekontoret är det också möjligt att visa upp handlingar med hjälp av en kamera.

För ett videosamtal ska klienten först beställa tid hos rättshjälpsbyrån eller distansservicekontoret. Före detta ska klienten fylla i en ansökan om rättshjälp.

I Mellersta Finland kan man få rättshjälp som distansservice vid sex servicekontor: i Säynätsalo, Korpilahti, Keuru, Petäjävesi, Joutsa och Karstula. Vid samma servicekontor tillhandahålls även andra tjänster av de statliga och kommunala myndigheterna. I Seinäjoki region ligger samservicekontoren för rättshjälpen och FPA vid kommunalhusen i Jurva i Kurikka och Östermark.

Ärenden som inte kräver personlig närvaro lämpar sig bäst för att skötas via fjärranslutningar. Till exempel inledande förhandlingar och utredningar som hänför sig till rättegångar, enkla fordringsmål och överenskommelser om underhåll för barn kan skötas via videouppkoppling. Känsliga ärenden kan däremot inte skötas som distansservice.

Via fjärranslutning är det också möjligt att ordna tolkning. Särskilt tolkningar på mer ovanliga språk kan ordnas som distansservice förmånligt, när tolken inte behöver resa till det ställe där klienten befinner sig.

Utöver rättsbiträden kan fjärranslutningar utnyttjas också av de allmänna intressebevakarna när de förhandlar om huvudmannens ärenden.

Pilotprojektet för distansservicen är en del av Programmet för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet). Syftet med pilotprojektet som leds av finansministeriet är att få erfarenheter som kan utnyttjas i servicerådgivarnas arbete och information om klienternas servicebehov. Enligt regeringsprogrammet ska ett heltäckande nätverk av samservicekontor skapas på kommunnivå i hela landet.

Ytterligare upplysningar:
ledande offentligt rättsbiträde Teija Hyytiäinen, Jyväskylä rättshjälpsbyrå, tfn 029 56 60840
direktören för rättshjälpsväsendet Hanna-Leena Tukeva, Seinäjoki rättshjälpsbyrå, tfn 029 56 61175 eller
intressebevakningssekreterare Nina Riihioja, tfn 02956 52207

Anna-Maja Henriksson