FI SV

Minister Häkkänen: Brottsofferjouren får permanent finansiering

Justitieministeriet 22.12.2017 10.12
Pressmeddelande
Minister Häkkänen: Brottsofferjouren får permanent finansiering

Justitieministeriet har beslutat att Brottsofferjouren ska producera de allmänna stödtjänster för brottsoffer som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster under åren 2018 - 2017.

- Denna skyldighet innebär att Brottsofferjouren får permanent finansiering för sin verksamhet. Samtidigt tryggas tillgången till de stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

- Brottsofferjouren gör ett viktigt arbete för att hjälpa brottsoffer. Brottsoffer och deras närstående får inte bli ensamma utan de måste få hjälp i svåra situationer, säger Häkkänen.

Brottsofferjourens stödtjänster omfattar

- information, rådgivning och stöd i frågor som gäller brottsoffers rättigheter, bl.a. vid rättegångsförfarandet

- information om eller hänvisning till relevanta specialiserade stödtjänster

- emotionellt stöd

- rådgivning om praktiska frågor till följd av brottet

- rådgivning för att förebygga bl.a. upprepade brott

Brottsofferjourens tjänster produceras av Föreningen för Mental Hälsa i Finland i samarbete med förbundet för mödra- och skyddshem, Mannerheims Barnskyddsförbund, kyrkostyrelsen, Finlands Röda kors och Finlands Settlementförbund. Föreningen för Mental Hälsa i Finland som samordnar den riksomfattande verksamheten får statsunderstöd för produktionen av tjänsterna. Statsunderstödet har ökat betydligt sedan brottsofferdirektivet genomfördes 2016.  

Ytterligare upplysningar: Arto Kujala, överdirektör, tfn 02951 50408, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Antti Häkkänen