Mandattiden för kommittén som bereder en reform av sametingslagen ska fortsättas

Justitieministeriet 18.5.2018 16.27
Pressmeddelande

Mandattiden för kommittén som justitieministeriet tillsatte för att bereda en reform av sametingslagen gick ut i slutet av april. Efter att förhandlat om frågan föreslår justitieministeriet att kommitténs mandattid ska fortsättas till utgången av augusti 2018.  Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio kommer att föreslå detsamma för Sametingets styrelse.

Mer information: Johanna Suurpää, direktör, justitieministeriet, tfn 0295 150 534

Meddelandet på de samiska språken