Artificiell intelligens ska bidra till att lösa dataskyddsfrågor när det gäller myndighetsbeslut

Justitieministeriet 8.10.2018 13.08
Nyhet

I framtiden kommer man att använda olika tillämpningar av artificiell intelligens (AI) för att anonymisera domstolsavgöranden och myndighetsbeslut, dvs. eliminera personuppgifter i handlingar. I början av oktober inledde justitieministeriet ett tvåårigt projekt där det tas fram redskap för automatisk anonymisering av och beskrivning av innehållet i handlingar.

Inom den offentliga sektorn produceras enorma mängder informationsmaterial och data som med fördel kunde finnas tillgängliga för andra myndigheter, företag och medborgare, men där detta inte är möjligt eftersom materialen innehåller personuppgifter.

Till exempel hovrätterna meddelar årligen ca 9 500 avgöranden, men av dessa publiceras endast omkring 50 per år på hovrätternas webbplatser och i Finlex-tjänsten.

I det projekt som nu inleds kommer det att tas fram två språkteknologiska AI-redskap som ska hjälpa till att automatisera arbetet med att anonymisera och beskriva innehållet i domstolsavgöranden och andra myndighetsbeslut.

Det självlärande anonymiseringsredskapet ska kunna dölja eller ersätta personuppgifter automatiskt så att personer som nämns i besluten inte kan identifieras. Den webbtjänst som ska lära sig beskriva innehåll kommer att möjliggöra smart sökning och länkning av dokument till andra material, t.ex. förena rättsfall med andra motsvarande fall och med relevant lagstiftning.

De program som tas fram baserar sig på öppen källkod och ska i fortsättningen kunna användas inom hela den offentliga förvaltningen. Tack vare programmen kan material som har innehållit personliga uppgifter i högre grad bli digitalt tillgängliga t.ex. inom beslutsfattande och forskning.

Projektet genomförs med särskild finansiering från finansministeriet som uppmuntrar statliga ämbetsverk att utnyttja artificiell intelligens, robotik och analys i utvecklingen av verksamheten. Projektet avslutas hösten 2020.

I projektet deltar bl.a. HELDIG-centret vid Helsingfors universitet, som är ett nätverk för digital humaniora, samt Aalto-universitetet och Edita Publishing Ab. Projektet genomförs i nära samarbete med de dokumenthanteringsprojekt som pågår inom justitieministeriets förvaltningsområde (bl.a. AIPA, HAIPA, HILDA och ROTI).

Ytterligare information: Aki Hietanen, utvecklingschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 510, e-post: [email protected]