Förslag om kriminalisering av förberedelse till grova brott fick understöd

Justitieministeriet 13.6.2012 21.00
Pressmeddelande -

Remissinstanserna understöder förslaget om att förberedelse till grova brott ska bli straffbart. Justitieministeriets arbetsgrupp föreslog att förberedelse till brott mot liv, grov misshandel, tagande av gisslan och grovt rån skulle bli straffbart. Som straffbar förberedelse skulle också räknas ett avtal om att begå dessa brott.

22 myndigheter och organisationer gav ett yttrande. Projektets fortsättning linjeras upp vid justitieministeriet på hösten. Det är meningen att regeringen överlämnar propositionen till riksdagen i oktober.

Av remissinstanserna understöder 12 stycken arbetsgruppens förslag som sådana. 16 remissinstanser understöder arbetsgruppens förslag om kriminalisering av förberedelse till brott mot liv och grov misshandel, 21 förslaget om kriminalisering av förberedelse till tagande av gisslan och 20 understöder förslaget om kriminalisering av förberedelse till grovt rån.

Några av remissinstanserna föreslog mer långtgående reformer och större tvångsmedelsbefogenheter, medan andra ansåg att kriminaliseringarna ska vara mer begränsade än vad arbetsgruppen föreslog.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tel. 02951 50486
lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tel. 02951 50548
e-post: fö[email protected]

Remissammandraget

Information om lagberedningsprojektet (på finska)