Helena Laine har utnämnts till konkursombudsman

Justitieministeriet 19.6.2013 8.08
Pressmeddelande -

Statsrådet utnämnde i dag juris kandidat Helena Laine till tjänsten som konkursombudsman för en femårsperiod fr.o.m. den 1 augusti 2013.

För närvarande arbetar Laine som direktör vid Finansbranschens Centralförbund där hon svarar bl.a. för insolvensförfaranden. Före det arbetade hon vid Centralförbudet som ledande jurist.

Tidigare har Laine arbetat bl.a. som sakkunnig vid Bankbranschens kundrådgivning och som jurist vid Garanti-Stiftelsen samt skött lagberedningsuppgifter vid justitieministeriet.

Konkursombudsmannen är en självständig specialmyndighet som övervakar förvaltningen av konkursbon och är administrativt knuten till justitieministeriet. Konkursombudsmannens byrå har verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50138

Anna-Maja Henriksson