FI SV

Nya lagmän till Egentliga Finlands, Satakunta och Norra Savolax tingsrätter

Justitieministeriet 24.5.2012 10.30
Pressmeddelande -

Regeringen har i dag gjort en framställning om att lagman Kenneth Nygård utnämns till lagman vid Egentliga Finlands tingsrätt, tingsdomare Martti Juntikka utnämns till lagman vid Satakunta tingsrätt och tingsdomare Hannu Lindgren utnämns till lagman vid Norra Savolax tingsrätt.

Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningarna på fredagen den 25 maj 2012.

Kenneth Nygård föreslås bli utnämnd till lagman vid Egentliga Finlands tingsrätt från och med den 1 september 2012. Nygård är för närvarande lagman vid Västra Nylands tingsrätt. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som tingsdomare, hovrättsfiskal, föredragande vid högsta domstolen samt som ledamot och administrativ chef vid förvaltningsdomstolen. Tjänsten ledigförklarades på grund av att lagman Erkki Hämäläinen går i pension.

Martti Juntikka föreslås bli utnämnd till lagman vid Satakunta tingsrätt från och med den 1 juni 2012. Juntikka är för närvarande tingsdomare och avdelningschef vid Satakunta tingsrätt. Han har också arbetat som häradshövding, länssocialråd och förvaltningschef vid länsstyrelsen. Tjänsten ledigförklarades efter att lagman Kari Laurén gick i pension.

Hannu Lindgren föreslås bli utnämnd till lagman vid Norra Savolax tingsrätt från och med den 1 juni 2012. Lindgren är för närvarande tingsdomare och chef för avdelningsgruppen vid Norra Savolax tingsrätt. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som häradshövding och vikarie för lagmannen samt som föredragande och adjungerad ledamot vid hovrätten. Tjänsten ledigförklarades på grund av att lagman Juha Hyvärinen går i pension.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef, regeringsrådet Heikki Liljeroos, tfn 09 1606 7608,
e-post fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson