Vihervuori föreslås bli utnämnd till president vid högsta förvaltningsdomstolen

Justitieministeriet 19.1.2012 12.39
Pressmeddelande -

Statsrådet har gjort en framställning om att förvaltningsrådet Pekka Vihervuori utnämns till president vid högsta förvaltningsdomstolen fr.o.m. ingången av mars. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen på fredagen den 20 januari.

Vihervuori har arbetat som förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen sedan år 1997. Tidigare har han arbetat bl.a. vid Tekniska högskolan, Lapplands universitet och Åbo universitet som professor samt vid Helsingfors universitet och Åbo universitet som biträdande professor och vid justitieministeriet som lagstiftningsråd. Han har även tjänstgjort vid Vattenstyrelsen. Vihervuori har producerat ett betydande antal vetenskapliga publikationer. Han fungerar även som vice ordförande för högsta förvaltningsdomstolens första avdelning.

Utöver juris doktorsexamen har Pekka Vihervuori avlagt agronomie- och forstkandidatexamen.

Högsta förvaltningsdomstolens nuvarande president Pekka Hallberg går i pension vid ingången av mars.

Ytterligare upplysningar:
informationschef Teuvo Arolainen, högsta förvaltningsdomstolen, tfn 029 564 0206
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson